HU QINGYAN

One Breath - Portrait of Zhou Tong, 2016
OVERVIEW  SLIDESHOW


41 | 80    <<  >>

Stone

One Breath - Portrait of Zhou Tong, 2016

marble
15 x 31 x 21 cm