NOT VITAL

Sta(i)r(e), 2013 (detail)
OVERVIEW  SLIDESHOW


20 | 51    <<  >>

Stainless Steel

Sta(i)r(e), 2013 (detail)

stainless steel
528 x 860 x 568 cm