WANG XINGWEI

Big Tree by the Film Museum, 2010
OVERVIEW  SLIDESHOW


63 | 110    <<  >>

2010

Big Tree by the Film Museum, 2010

oil on canvas
115 x 150 cm