WANG XINGWEI

Comrade Xiao He No. 3, 2008
OVERVIEW  SLIDESHOW


74 | 110    <<  >>

2008

Comrade Xiao He No. 3, 2008

oil on canvas
200 x 150 cm