WANG XINGWEI

Four Seasons (Autumn), 2016 / 2017
OVERVIEW  SLIDESHOW


19 | 110    <<  >>

2016

Four Seasons (Autumn), 2016 / 2017

oil on canvas
240 × 200 cm