WANG XINGWEI

The Encounter of Life, 2018
OVERVIEW  SLIDESHOW


2 | 110    <<  >>

2018

The Encounter of Life, 2018

oil on canvas
240 x 200 cm