WANG XINGWEI

untitled (chinese brush No. 2), 2010
OVERVIEW  SLIDESHOW


65 | 110    <<  >>

2010

untitled (chinese brush No. 2), 2010

oil on canvas
100 x 100 cm