WANG XINGWEI

untitled (penguin trolleys), 2008
OVERVIEW  SLIDESHOW


77 | 110    <<  >>

2008

untitled (penguin trolleys), 2008

oil on canvas
200 x 200 cm