WANG XINGWEI

untitled (watering flowers), 2013
OVERVIEW  SLIDESHOW


37 | 110    <<  >>

2013

untitled (watering flowers), 2013

oil on canvas
240 x 200 cm