ZHOU SIWEI

Vase (Xi Shuang Ban Na) , 2016
OVERVIEW  SLIDESHOW


8 | 55    <<  >>

2016

Vase (Xi Shuang Ban Na) , 2016

oil on canvas
140 x 110 cm